Taal:

Hot Deals

Imaging Unit Cyan (108r00971)

Winkelwagen

  • Winkelwagen is leeg!

Merken

Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. e-nitiative kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Vanderwegen-Baeten Computers nv
Boneputstraat 2
B-3960 Bree
BelgiŽ
Telefoon : +32 89 469290
BTW : BE 0462.407.611

Verkoopsvoorwaarden
1. De koper verklaart bij de aankoop/levering het aangekochte in al zijn onderdelen onderzocht te hebben en geen opmerkingen te hebben zodat het aangekochte onvoorwaardelijk aanvaard wordt.

2. De voorgestelde leveringstermijn geldt slechts als indicatie en is niet bindend. Vertragingen wettigen geenszins een eis tot schadevergoeding.

3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij een vervaldatum vermeld werd. Ingeval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van
het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro. Tevens zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand.

4. De geleverde goederen blijven eigendom van Vanderwegen-Baeten Computers nv tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding. De koper zal de eigendom van de
goederen niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welk voorrecht bezwaren.

5. Vanderwegen-Baeten Computers is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens, noch voor schade die ontstaat door het verlies van gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het maken van kopieën van de gegevens.

6. Bij betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Bree en Hasselt bevoegd.